Ve skluzu

Přejít na obsah

Nejlepší pohyb na vodě je ve skluzu!
Jeď ve skluzu a užij si super triky na vodním skútru SEA DOO SPARK TRIXX!
Pronajmi si vodní skútr SEA DOO SPARK TRIXX z naší půjčovny a bav se!


SEA DOO SPARK TRIXX
Lehký, rychlý, obratný, úsporný a nesmírně zábavný. To je náš SEA DOO SPARK TRIXX, se kterým můžete zažít super chvíle na vodě.
Můžete si jízdu užít sami, s rodinou nebo bezva partou. Náš TRIXX je třímístný, nosnost má 205 kg.
Váha vodního skútru SEA DOO TRIXX je jen 199 kg, manipulace s ním je velmi snadná.
Nádrž na 30 litrů a nízká spotřeba jsou jistotou prima výletu i maximálně dlouhé zábavy při super tricích.
Se snadnou ovladatelností a výkonem 90 koní můžete táhnout vodního lyžaře nebo wakeboard a zažít společně ještě víc zábavy.
Náš vodní skútr SEA DOO TRIXX má inteligentní brzdu a zpátečku a díky jeho skvělým vlastnostem si tak jízdu bezpečně vychutná
začátečník, rodina s dětmi ale i zkušený jezdec, který ocení výkon a obratnost. Vítr ve vlasech v rychlosti téměř 80 km/hod. a pohled
na okolí z vodní hladiny vykouzlí úsměv na rtech každému, kdo miluje volnost a svobodu.


CENÍK
1 den
4250 Kč
2 - 7 dnů
2495 Kč/den
8 - 10 dnů
2195 Kč/den
11 - 15 dnů
1955 Kč/den
Víkend
6750 Kč
Kanystr SeaDoo LynQ 15l
160 Kč/den
Kanystr Husqvarna 15l
90 Kč/den
Vesta SeaDoo  
75 Kč/den
Přívěs a persenik zdarma k pronájmu vodního skútru.

KAUCE
Kauce 35 000 Kč.
V ceně nájezd 4 mth/den (mth=motohodina).
Každá další započatá mth 690 Kč.
Víkend – převzetí skútru v pátek do 16:00 hod., vrácení skútru do pondělí 9:00 hod.
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH 21%.

Půjčovné se hradí předem na celé období pronájmu, které bude kalkulováno z ceníku dle požadované doby pronájmu
(počet dní x příslušná sazba).
V případě prodlení Nájemce s převzetím Předmětu nájmu od Pronajímatele je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každou započatou hodinu prodlení; sjednáním smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo na náhradu škody, které náleží Pronajímateli v plném rozsahu. Pakliže prodlení Nájemce s převzetím Předmětu nájmu přesáhne dobu tří hodin, je dále Pronajímatel oprávněn odstoupit od Nájemní smlouvy a požadovat po Nájemci odstupné ve výši 75 % z Nájemného. Odstupné může být Pronajímatelem inkasováno z Nájemcem složené jistoty, která v takovém případě bude o částku odstupného snížena. V případě prodlení Nájemce s vrácením Předmětu nájmu Pronajímateli je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každou započatou hodinu prodlení; sjednáním smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo na náhradu škody, které náleží Pronajímateli v plném rozsahu. Nájemce je oprávněn kdykoli před započetím sjednaného nájmu zrušit závazek založený Nájemní smlouvou zaplacením odstupného ve výši: 30 % z Nájemného při zaplacení odstupného nejpozději 14 dní před započetím doby nájmu, 50 % z Nájemného při zaplacení odstupného nejpozději 7 dní před započetím doby nájmu, 75 % z Nájemného při zaplacení odstupného později než 7 dní před započetím doby nájmu a to na bankovní účet Pronajímatele č.ú. 2700449844/2010, vedený u Fio banky (dále jen „Odstupné“). Odstupné může být Pronajímatelem inkasováno z Nájemcem složené Jistoty, která v takovém případě bude o částku Odstupného snížena. Pravidla dle tohoto ustanovení se nedotýkají práva spotřebitele podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku Práva odstoupit od Nájemní smlouvy do čtrnácti dnů od jejího uzavření. Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v obchodních podmínkách.
Kalendář termínů


- Volno
- Čekající rezervace
- Zarezervováno


Podmínky pronájmu vodního skútru
- osoba starší 18 let
- průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkaz vůdce malého plavidla nebo jiný uznávaný průkaz opravňující
  k vedení plavidla (Chorvatské kapitánské zkoušky apod.)
- složení vratné kauce
- zaplacení půjčovného


Doplňující informace k pronájmu
Vodní skútr je pravidelně servisován výhradně v autorizovaném servisu SEA DOO a před půjčením je v technickém stavu způsobilém k provozování na vodních cestách.
 
Poplatky za provoz přívěsu na komunikacích mimo území ČR si hradí nájemce sám (poplatky za použití dálnic, mýtné apod.).


Informace k provozování vodních skútrů na území ČR
Pro vodní skútry platí stejná pravidla jako pro rekreační lodě se spalovacím
motorem (vyhláška č. 46/2015). Shrnutí z vyhlášky:
·        Smí plout všude, kde ostatní rekreační plavidla se spalovacím
motorem.
·        Nesmí tam, kde je omezena plavba výkonem do 10 kW.
·        Na normálních vodních cestách a plochách smí skútr plout jen
normálním způsobem, jako každá jiná loď.
·        Musí dodržovat Pravidla plavební bezpečnosti, zejména mít průkaz
vůdce malého plavidla (VMP) a řídit se pravidly.
·        Nesmí dělat otočky, skoky a jiné akrobatické prvky tam, kde to není
povoleno.
·        Akrobatické a trikové jízdy se smí provádět jen na vymezených
drahách Státní plavební správou.
Mapa vodních ploch dle jejich určení pro motorovou plavbuMáte individuální požadavky?

Kontaktujte nás, di s vámi vše projednáme.


Kontakty

Tel:  603 201 828
E-mail:  info@veskluzu.cz
IČ: 28542347
DIČ: CZ28542347
Nejlepší pohyb na vodě je ve skluzu!
Jeď ve skluzu, zažij super triky na vodním skútru SEA DOO SPARK TRIXX!
Pronajmi si vodní skútr SEA DOO SPARK TRIXX z naší půjčovny a bav se!
Nejlepší pohyb na vodě je ve skluzu!
Jeď ve skluzu, zažij super triky na vodním skútru SEA DOO SPARK TRIXX!
Pronajmi si vodní skútr SEA DOO SPARK TRIXX z naší půjčovny a bav se!
Návrat na obsah